กษัตริย์ซาอุฯ ทรงออกค่ารักษาโควิด-19 แก่ประชาชนทุกคน

World News

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด แห่งซาอุดีอาระเบีย ทรงมีรับสั่งให้ทางการซาอุดิอาระเบีย รักษาฟรีกับผู้ป่วยภายในประเทศที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของรัฐ โดยเรื่องดังกล่าวถูกประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ รับสั่งของกษัตริย์ซัลมานจะครอบคลุมในการช่วยค่าใช้จ่าย

ในการรักษาตัวของผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วย นั่นหมายความว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในซาอุฯ จะได้รับการรักษาฟรีนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรของซาอุดิอาระเบีย ยังวางแผนเพิ่มปริมาณข้าวสาลีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับและจัดการปัญหาการขาดแคลนอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในซาอุดิอาระเบียพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยยังสูงมากขึ้น ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 8 คน ส่วนหนึ่งรัฐบาลซาอุฯ ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะมาตรการเคอร์ฟิว ที่กำหนดให้ห้ามออกจากบ้านพักตั้งแต่เวลา 18.00-03.00 น.ในทุกวัน