ไต้หวันจะตั้งสำนักงานช่วยเหลือผู้ที่หนีจากฮ่องกง

World News

ไต้หวันจะตั้งสำนักงานเฉพาะในเดือนหน้า เพื่อช่วยเหลือชาวฮ่องกงที่หวังจะย้ายไปยังไต้หวัน ด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลอื่นๆ

สำนักงานดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือที่หนีออกจากฮ่องกง ด้วยเหตุผลด้านการเมือง และยังจะให้คำปรึกษาด้านการศึกษา การหางาน และการเริ่มต้นธุรกิจในไต้หวัน นอกจากนี้ ก็ยังจะสนับสนุนเรื่องการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มบุคคลและบริษัทไปยังไต้หวันด้วย

แผนให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมีขึ้นจากคำสั่งของประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้สนับสนุนการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง โดยทางการไต้หวันเห็นว่า การรับผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกงไปอยู่ จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน

ท่าทีดังกล่าวของไต้หวันมีขึ้นในช่วงเดียวกับที่คณะกรรมาธิการสภาประชาชนแห่งชาติของจีน กำลังเริ่มพิจารณาร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกง ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกง