Categories
new snss

บริการด้านอาหาร: เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ มะเขือเทศหวายเย็น รับหน้าร้อน

บริการด้านอาหาร: เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ มะเขือเทศหวายเย็น รับหน้าร้อน อาหารเพื่อสุขภาพวันนี้เป็นเมนูอาหารรับหน้าร้อนได้ดีทีเดียว เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์จากมะเขือเทศแล้ว การได้ทานผลไม้เย็นๆ ก็สามารถช่วยให้คุณคลายร้อนได้ดีทีเดียวล่ะค่ะ

Categories
news snss

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง สิ่งที่ต้องคำนึงถือเสมอในการปฏิบัติงานคือความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานหากมีการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตราย หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักได้